Bloggutmaning dag 9: En konstig sak…

strange things in wooden box
Photo by Alina Vilchenko on Pexels.com

Dags för dag 9 i Saramadeleines bloggutmaning.

En konstig sak kan vara något man inte förstår sig på. Det kan vara också en sak man inte förstår vad den har för syfte.